Szpital Gorlice

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza

Adres: ul. Węgierska 12
Telefon: 18 355 32 00

 


Lista Oddziałów


Blok operacyjny

Lekarz Kierujący Oddziałem: mgr piel. Teresa Stępień
Pielęgniarka Oddziałowa: Barszcz Barbara

Kontakt telefoniczny:
Kierownik Bloku Operacyjnego – 18 35 53 399


Oddział Dzienny Psychiatrii

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Anna Marchut
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Wioletta Kosińska

Kontakt telefoniczny:
Telefon Kontaktowy – 18 355 35 24


Oddział Internistyczno-kardiologiczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Justyna Nosal-Dyl
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Monika Kukła

Kontakt telefoniczny:
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 34 46
Dyżurka lekarska – 18 355 34 15
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 34 45
Punkt pielęgniarski – 18 355 34 19
Telefon dla pacjentów – 18 355 34 36
Sekretariat – 18 355 34 99
Sala intensywnej terapii kardiologiczne – 18 355 34 17
Pracownia echokardiografii – 18 3553-402
Pracownia prób wysiłkowych – 18 3553-416


Oddział noworodków i wcześniaków

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Ewa Kaczmarczyk
Położna Oddziałowa: Jadwiga Sekuła

Kontakt telefoniczny:
Ordynator – 18 355 33 55
Pielęgniarka Oddziałowa, sekretariat – 18 355 33 56
Dyżurka lekarska – 18 355 33 57
Dyżurka pielęgniarska – 18 355 33 58


Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Joanna Mierzwińska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Krystyna Semla

Kontakt telefoniczny:
Punkt pielęgniarski – 18 355 32 71
Sekretariat – 18 355 34 74
Dyżurka lekarska – 18 355 32 72
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 34 72
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 34 75
Sala intensywnego nadzoru – 18 355 32 93
Pracownia EEG – 18 355 34 76
Pracownia ENG – 18 355 32 72


Oddział medycyny paliatywnej

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Jolanta Malinowska-Pietrachowicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Katarzyna Michalik Rotko

Kontakt telefoniczny:
Centrala szpitala – 18 355 32 00
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 35 30
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 35 31
Dyżurka pielęgniarska – 18 355 32 91


Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem
Ginekologii Onkologicznej

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Borys Welz
Pielęgniarka Oddziałow: mgr Katarzyna Węgrzyńska

Kontakt telefoniczny:
Telefony kontaktowe:
Ordynator – 18 355 34 31
Położna oddziałowa Prywatność – 18 355 33 21
Ginekologia
Dyżurka położnych – 18 355 34 29
Dyżurka lekarska – 18 355 34 30
Gabinet zabiegowy – 18 355 34 27
Sekretariat, wypisy – 18 355 32 89
Telefon dla pacjentów – 18 355 34 28
Położnictwo
Dyżurka położnych – 18 355 32 83
Telefon dla pacjentów – 18 355 32 86
Blok porodowy
Dyżurka położnych – 18 355 33 20
Sala porodowa ogólna – 18 355 33 19
Pokój instrumentariuszek – 18 355 33 22
Telefon dla pacjentów – 18 355 33 23


Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej


Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej

Lekarz kierujący Oddziałem: Słodek Ireneusz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Agnieszka Wacek

Kontakt telefoniczny:
Centrala szpitala – 18 355 32 00
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 33 47
Gabinet lekarski – 18 355 33 65
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 33 49
Dyżurka pielęgniarska – 18 355 33 48
Sekretariat – 18 355 33 60
Tel. do Pacjentów – 18 355 34 77


Oddział Internistyczno-Geriatryczny

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. Tomasz Płatek
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot

Kontakt telefoniczny:
Centrala szpitala – 18 355 32 00
Dyżurka lekarska – 18 355 33 36
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 33 34
Zastępca lekarza kierującego oddziałem – 18 355 33 08
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 33 33
Punkt pielęgniarski odcinek „A” – 18 355 33 35
Punkt pielęgniarski odcinek „B” – 18 355 33 37
Telefon dla pacjentów – 18 355 33 24
Sekretariat – 18 355 33 18


Oddział Okulistyczny

Lekarz kierujący Oddziałem: dr n. med. Piotr Rusek
Pielęgniarka Oddziałowa: Zofia Sarkowicz

Kontakt telefoniczny:
Kierujący oddziałem – 18 355 34 26
Dyżurka lekarska – 18 3553-424
Pielęgniarka oddziałowa – 18 3553-425
Dyżurka pielęgniarska – 18 3553-423


Oddział Psychiatryczny

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. Piotr Zalitacz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Rąpała

Kontakt telefoniczny:
Fax szpitalny – 18 352 60 46
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 33 44
Dyżurka lekarska – 18 355 33 45
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 33 46
Dyżurka pielęgniarska odcinek A – 18 355 34 03
Dyżurka pielęgniarska odcinek B – 18 355 32 74
Dyżurka pielęgniarska odcinek C – 18 355 33 43
Sekretariat – 18 355 34 01


Oddział Dziecięcy

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. Aneta Kordyl-Nowak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Rewiś

Kontakt telefoniczny:
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 34 10
Dyżurka lekarska – 18 355 34 11
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 35 36
Dyżurka pielęgniarska “A” – 18 355 34 07
Dyżurka pielęgniarska “B” – 18 355 34 08
Izba przyjęć – dziecięca – 18 355 34 13


Oddział Onkologiczny

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. med Zofia SzraA
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Beata Włosek

Kontakt telefoniczny:
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 33 51
Dyżurka lekarska – 18 355 33 52
Pielęgniarka oddziałowa / Sekretariat – 18 355 33 50
Punkt pielęgniarski – 18 355 34 39
Dyżurka pielęgniarska / telefon dla pacjentów – 18 355 33 39
Ambulatorium chemioterapii – 18 355 34 48


Oddział dzienny rehabilitacji dzieci

Lekarz kierujący Oddziałem: mgr Marek Plato
Zastępca kierownika: mgr Magdalena Martyka–Łaś

Kontakt telefoniczny:
Kierujący Zespołem Pracowni Fizjoterapii – 18 355 35 40
Dzienny Oddział Rehabilitacji Dzieci – 18 355 35 41
Rejestracja – 18 355 33 68


Oddział Internistyzno-endokrynologiczny

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. med Kazimierz Szczuka
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Aleksandra Kamińska

Kontakt telefoniczny:
Centrala szpitala – 18 355 32 00
Fax szpitalny – 18 352 60 46
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 34 21
Dyżurka lekarska – 18 355 34 22
Pielęgniarka oddziałowa – 18 553 42 03
Dyżurka pielęgniarska – 18 355 34 18
Telefon dla pacjentów – 18 355 34 38
Sekretariat – 18 355 34 49
Pracownia badań – 18 355 34 14


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. med. Andrzej Szurmiak
Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Irena Bara

Kontakt telefoniczny:
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 34 60
Dyżurka lekarska – 18 355 34 47
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 32 98
Punkt pielęgniarski – 18 355 34 55
Sekretariat – 18 355 32 88


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. Arkadiusz Kozieł
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Maria Boruc-Łoś

Kontakt telefoniczny:
Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – 18 355 35 05 lub 18 355 355 01
Obszar zabiegowy – 18 355 35 19
Obszar intensywnej terapii – 18 355 35 07
Telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów – 18 355 35 05
sekretariat, gabinet lekarza chirurga – 18 355 35 03
Gabinet lekarza anestezjologa – 18 355 35 08
Gabinet lekarza internisty – 18 355 35 13
Gabinet lekarza kierującego oddziałem – 18 355 35 14
Gabinet pielęgniarki oddziałowej – 18 355 35 12


Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. Adrian Nowa
Pielęgniarka Oddziałowa: p.o. mgr piel. Beata Jerzak

Kontakt telefoniczny:
Centrala szpitala – 18 355 32 00
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 34 05
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 34 81
Dyżurka lekarska – 18 355 33 69
Dyżurka pielęgniarska – 18 355 34 69
Sekretariat – 18 355 32 67


Oddział Chirurgii Ogólnej i onkologicznej z pododdziałem urologicznym oraz pododdziałem chirurgii dziecięcej

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. med. Łapiński Andrzej
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Beata Szura

Kontakt telefoniczny:
Centrala szpitala – 18 355 32 00
Fax szpitalny – 18 352 60 46
Lekarz kierujący oddziałem – 18 355 34 61
Pielęgniarka oddziałowa – 18 355 34 68


Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. Piotr Zalitacz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Rąpała